Job- en taalcoaching

Werkgever in PSC 149.01?

Stelt u één of meerdere jongeren te werk in PCS 149.01? Maak dan gebruik van het gratis aanbod 'Taalcoaching Jongeren (-26 jaar)', u aangeboden door Volta in samenwerking met De Werkplekarchitecten.

Wanneer u beroep doet op ervaren taalondersteuners, kunt u een financiële tussenkomst aanvragen bij Volta, kruispunt van elektrotechniek.

Een ervaren job- en taalcoach uit uw regio komt langs in uw bedrijf en stelt samen met u en de werknemer(s) een programma op maat op. Dit aangepast aan uw noden als werkgever en aan het taalniveau van de werknemer(s). De taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op uw werkvloer. Het gaat om talige ondersteuning met focus op meteen toepasbare communicatieve vaardigheden die de jongere ondersteunt inde uitoefening van zijn job.
Waar aangewezen betrekt de coach ook het team in het coachingsproces: collega's krijgen tips om hun collega te ondersteunen bij het leren van het Nederlands. De coach helpt ook om een taalbeleid binnen uw bedrijf uit te werken.

U kan taalcoaching zowel voor een individuele werknemer of voor een groep aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw bedrijf valt onder PSC 149.01
  • Werknemers 26 jaar of jonger komen in aanmerking
  • U neemt als werkgever contact op met een erkende aanbieder en dient vervolgens een aanvraag in bij Volta

Geïnteresseerd?

  1. Contacteer een gespecialiseerde aanbieder
  2. De aanbieder maakt een analyse van de werksituatie en de taalkennis. Daarna volgt een intakegesprek. Dit resulteert in een aangepast traject op maat.
  3. U maakt samen met de aanbieder afspraken over de inhoud, de vorm (individueel of in groep) en de duur. De aanbieder vult het aanvraagformulier in en stuurt het door naar Volta voor goedkeuring.
  4. Volta laat u zo snel mogelijk weten of het traject kan starten.
  5. Na afloop van het traject bezorgt u de deelnemerslijst aan de aanbieder. De aanbieder bezorgt deze lijst aan Volta.

Kostprijs?

Als werkgever betaal u niets! De kost van de taalcoaching wordt gedekt door Volta. De aanbieder factureert rechtstreeks aan Volta. Deze taalcoaching kan u gratis worden aangeboden dankzij middelen van de Federale Overheid. Op is op, dus dien uw aanvraag zo snel mogelijk in.

TIP: De uren taalcoaching die uw werknemers volgen tellen als opleidingsuren en tellen dus mee voor het premiekrediet.

Partners in het project