Job- en taalcoaching

Bent u werkgever in dienstencheques?

Ook job- en taalcoaching is door uw opleidingsfonds erkend als opleiding.

Heel wat van onze aanbieders hebben job- en taalcoaching als opleiding laten erkennen door het Federaal Opleidingsfonds dienstencheques. Dit betekent concreet dat u van het fonds een financiële tegemoetkoming voor job-en taalcoaching kunt krijgen.

Gebeurt de coaching tijdens de werkuren? Individueel of in groep? Dit is bepalend voor het bedrag dat u ontvangt van het Opleidingsfonds dienstencheques.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De werknemer is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.
  • U dient als werkgever te kiezen voor een aanbieder met een erkend opleidingsaanbod.

In onze zoekfunctie zijn alle aanbieders met een erkende opleiding job- en taalcoaching voor dienstencheque-werknemers opgenomen. Zij helpen u graag verder.

Zoek een coach in je buurt

Partners in het project