Job- en taalcoaching

Job- en taalcoaching wat kost het?

Aanbod op maat

De dienstverlening is er voor iedere nieuwe werknemer in uw bedrijf. Hebt u interesse? Neem gerust contact op met een aanbieder om samen de mogelijkheden te bekijken.

Mogelijk in alle sectoren

Job- en taalcoaching is mogelijk in alle sectoren. Wanneer een nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is de coaching zelfs kosteloos. Van u als werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers (hoofdzakelijk) plaats tijdens de werkuren op de werkvloer. De coaching zelf wordt gefinancierd door de overheid.

Extra financiële sector-tussenkomst

Er zijn extra mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming voor job- en/of taalcoaching op de werkvloer indien u werkgever van een dienstenchequesbedrijf, werkgever in de socialprofitsector of Lokale Diensteneconomie bent. 

Partners in het project