Wat is jobcoaching?

rgb(0,148,179)
/sites/default/files/default_images/bg.png

 

EEN JOB- EN TAALCOACH WERKT!

U zoekt extra ondersteuning bij de inwerking van uw personeel? U gelooft in de kracht van een sterk en divers team. U wil met uw bedrijf een open personeelsbeleid voeren en uw rendement hoog houden. Schakel een job- en taalcoach in en ga voor duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling.

Met een job- en taalcoach werkt het beter. Hij/zij begeleidt uw (nieuwe) medewerkers op een gepaste manier in hun job. U kunt een coach uit uw regio inschakelen zodra u een nieuwe medewerker tewerkstelt, om te ondersteunen bij het onthaal en de inwerking. Niet alleen geeft u blijk van een sociaal personeelsbeleid, ook de kwaliteit van het geleverde werk stijgt.

 

 

HOE WERKT EEN JOB- EN TAALCOACH?

 • gaat aan de slag met instemming van medewerker en bedrijf
 • zorgt voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer via een coachingstraject
 • aanvulling met taalcoaching op de werkvloer mogelijk, voor medewerkers die het Nederlands onvoldoende beheersen voor de functie
 • spitst zich waar nodig toe op taal- en communicatievaardigheden (vakjargon, communicatie met collega’s of klanten,…)
 • ondersteunt uw bedrijf, leidinggevende en/of collega’s
 • werkt steeds op maat van de noden van uw bedrijf en medewerkers

 

VOOR WIE IS JOB- EN TAALCOACHING BEDOELD?

Geschikt voor uiteenlopende functies in uw bedrijf of sector

Bedoeld voor werknemers met nood aan ondersteuning die voortvloeit uit persoons- en/of werkvloer gebonden factoren :

 • Attitude
 • Motivatie
 • Competenties
 • Communicatie (team/collega’s)
 • Stress
 • Omgangsvormen

 

WAT KOST HET?

Job- en taalcoaching is voor u kosteloos als het traject plaatsvindt tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling en wordt uitgevoerd door een door de VDAB erkende aanbieder

 

WELK VERSCHIL MAAKT EEN JOB- EN TAALCOACH?

 • gaat actief op zoek naar quick wins voor uw bedrijf en medewerkers
 • verhoogt de prestaties van medewerkers
 • versnelt de integratie van nieuwe medewerkers op de werkvloer
 • verbetert taalvaardigheid en communicatie
 • verstevigt het HR-beleid binnen uw bedrijf
 • verhoogt de veiligheid en efficiëntie op de werkvloer
 • verbetert de samenwerking tussen medewerker(s) en bedrijf
 • creëert een positieve jobervaring door preventieve begeleiding
 • verhoogt de kans op een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

 

 

 

Een medewerker heeft het moeilijk in zijn/haar job omwille van een gezondheidsprobleem, een chronische klacht, een arbeidsbeperking,... 

Je wil je medewerker graag extra ondersteunen omdat je merkt dat hij/zij het moeilijk heeft op de werkplek. 

Als een medewerker het moeilijk heeft op het werk door een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking, kan hij/zij gratis gespecialiseerde jobcoaching krijgen van een GOB-Werkplekarchitect

De GOB-Werkplekarchitect begeleidt je medewerker op de werkvloer. Hij bekijkt welke noden je medewerker heeft en zoekt hiervoor een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld door kleine aanpassingen aan de werkplek, de manier van communiceren of het herbekijken van het takenpakket. Hij coacht ook jou als werkgever en de collega's zodat zij weten hoe ze rekening kunnen houden met de situatie van je medewerker.

Deze dienstverlening kan plaatsvinden op elk moment van de loopbaan en er staan geen limieten op de duur van de begeleiding. De frequentie van de begeleiding zal in overeenstemming bepaald worden. Deze dienstverlening is volledig gesubsidieerd. 

 

 

Re-integratie op de werkvloer

Een medewerker valt langdurig uit. Hoe bewaar je de know-how in je bedrijf? Hoe faciliteer je een vlotte re-integratie?

Krijg je te maken met het langdurig uitvallen van een medewerker wegens ziekte, een ongeval,...? Dan zit je wellicht met heel wat vragen. Hoe zorg je dat je andere medewerkers niet overbelast geraken? Hoe blijf je contact houden en is dat wenselijk? Hoe kan je je medewerker ondersteunen wanneer hij terug aan de slag wil, is een graduele opstart mogelijk?

Samen met een GOB-Werkplekarchitect maak je een plan op. Contact blijven houden met je medewerker is bijvoorbeeld heel belangrijk, maar niet evident. En ook als hij/zij terug aan de slag kan, is het belangrijk dit te doen zonder de persoon te overbelasten. 

Contacteer vrijblijvend een GOB-Werkplekarchitect voor meer informatie. Deze dienstverlening is volledig gesubsidieerd.

 

 

Jobcoaching voor personen met diagnose kanker.

Specifiek voor personen met diagnose kanker, of werkgevers die te maken krijgen met medewerkers met diagnose kanker, is er de Rentree dienstverlening. Bij een Rentree coach kan je terecht met al je vragen over kanker en werk. De coach helpt bij het uitwerken van een re-integratie traject.

Voor meer info over de Rentree dienstverlening kan je terecht op www.rentree.eu of neem contact op met het centrale aanmeldingspunt: rentree@dewerkplekarchitecten.be / 0487 90 74 80

Specifiek voor werkgevers werd de website www.kankerenwerk.be uitgewerkt. Op deze site vind je adviezen en concrete tips als je te maken krijgt met een werknemer met een kankerdiagnose.

Deze dienstverlening is volledig gratis.

 

Lees hier enkele getuigenissen

De jobcoach van Werkplekarchitect Compaan motiveerde onze medewerkster om terug aan het werk te gaan tijdens corona”

Huishoudhulp Jessy (47) heeft het door corona moeilijk op het werk. Met de steun van een jobcoach kan ze geleidelijk aan het werk hervatten.

Jessy: “Corona bezorgde me veel angst. Door de stress kon ik niet meer functioneren als huishoudhulp. Sommige klanten namen het niet zo nauw met de regels waardoor ik me niet meer veilig voelde. Ik had veel schrik om het virus thuis binnen te brengen. Mijn hulpbehoevende moeder woont bij me in en ook mijn echtgenoot is risicopatiënt.”

 

 

AppliTek schakelde de waardevolle jobcoaching in van Werkplekarchitect I-Diverso toen ze een persoon met Autisme in dienst namen. Het hele team stond zeer open voor de nieuwe medewerker, maar al snel werd duidelijk dat dit niet zo evident was om iemand met ASS te integreren. We botsten op onze eigen grenzen. Bij het omgaan met iemand met ASS is communicatie een kern begrip. Door je als werkgever te laten begeleiden, kan je in je opzet slagen. De meerwaarde van jobcoaching is heel erg duidelijk. Moesten we dit niet gedaan hebben, hadden we onze werknemer al lang opgegeven door onwetendheid van onze kant en weinig feedback van de werknemer. 

Marie Huygebaert, senior manager R&D