Job- en taalcoaching

Job- en taalcoaching Wat is het?

De jobcoach begeleidt een nieuwe werknemer in uw bedrijf in zijn of haar job. Deze coaching is afgestemd op specifieke werksituaties en noden in uw onderneming.

U kunt een jobcoach uit uw regio inschakelen vanaf het moment dat u een nieuwe werknemer tewerkstelt. 

In overleg met u en uw werknemer krijgt het coachingstraject vorm. De jobcoach zorgt voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes, niet op de technische vaardigheden. De coach introduceert de werknemer in uw bedrijfscultuur.

Voor werknemers met lage taal- en communicatievaardigheden kunt u jobcoaching combineren met taalcoaching rond specifiek vakjargon of communicatie met collega's en klanten.

Wanneer de nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze coaching kosteloos. Van u als werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers plaats tijdens de werkuren. De coaching zelf wordt gefinancierd door de overheid.

Partners in het project