Job- en taalcoaching

Voor wie?

U kunt voor iedere nieuwe werknemer een job- en/of taalcoach inschakelen. Behoort uw werknemer tot een bepaalde doelgroep, dan is het coachingstraject kosteloos voor u.

Je nieuwe medewerker komt in aanmerking voor gratis job- en taalcoaching als hij in Vlaanderen werkt en aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt. Hij:

  • is van allochtone afkomst,
  • 50 jaar of ouder,
  • heeft een arbeidsbeperking
  • of is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).

Een coachingstraject start tot één jaar na aanwerving van de werknemer.

 

Tewerkstelling

Het moet in principe gaan om een job met een permanente tewerkstelling als uitgangspunt (contract onbepaalde duur). Tijdelijke contracten met het oog op een vaste aanwerving komen eveneens in aanmerking.  Een interim contract komt enkel in aanmerking als het gaat om een contract van minimum 3 maanden met uitzicht op een contract van onbepaalde duur. Seizoensarbeid komt niet in aanmerking.

Niet zeker of uw nieuwe medewerker voldoet aan de voorwaarden voor gratis job- en taalcoaching? Contacteer dan een aanbieder uit uw regio via http://jobentaalcoaching.be/zoek. Zij zoeken het voor u uit en bekijken de mogelijkheden.

Zoek een coach in je buurt

Partners in het project