Job- en taalcoaching

Voor wie?

U kunt voor iedere nieuwe werknemer die nood heeft aan bijkomende ondersteuning in zijn of haar job een job(- en taal)coach inschakelen. Dankzij financiering door de overheid is dit coachingstraject kosteloos voor u als werkgever.

Nieuwe medewerker in dienst?

Hebt u een nieuwe medewerker aangeworven? Binnen de twaalf maanden na de aanwerving van de werknemer kan een coachingstraject starten.

Om welk soort tewerkstelling moet het gaan?

Het moet in principe gaan om een job met een permanente tewerkstelling als uitgangspunt (contract onbepaalde duur). Tijdelijke contracten met het oog op een vaste aanwerving komen eveneens in aanmerking.  Een interim contract komt enkel in aanmerking als het gaat om een contract van minimum 3 maanden met uitzicht op een vaste indienstneming. Seizoensarbeid komt niet in aanmerking.

Niet zeker of uw nieuwe medewerker voldoet aan de voorwaarden voor gratis job- en taalcoaching? Contacteer dan een aanbieder uit uw regio via http://jobentaalcoaching.be/zoek. Zij zoeken het voor u uit en bekijken de mogelijkheden.

Zoek een coach in je buurt

Partners in het project