Job- en taalcoaching

Taalcoaching op de werkvloer

Is taal een knelpunt voor uw werknemer? Dan kunt u het jobcoachingstraject aanvullen met taalcoaching op de werkvloer.

Taalcoaching op de werkvloer richt zich tot werknemers die het Nederlands onvoldoende beheersen (geen of beperkte kennis van het Nederlands). De taalcoach toetst het taalniveau af. Als blijkt dat er nood is aan bijkomende taalcoaching, kan het jobcoachingstraject worden aangevuld met taalcoaching. De coach stemt de coaching af op het taalniveau van de werknemer en de noden van werknemer en werkvloer.

Onze taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op uw werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. Dankzij jarenlange expertise is de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd. 

De coach betrekt ook het team in het coachingsproces: collega's krijgen tips om hun collega te ondersteunen bij het leren van het Nederlands. Bovendien helpt de coach u om een taalbeleid binnen uw onderneming uit te werken.

Taalcoaching is enkel mogelijk in combinatie met jobcoaching op de werkvloer. Opstarten kan tot één jaar na aanwerving en duurt maximum 12 maanden.

Zoek een coach in je buurt

Partners in het project