Social Profit

rgb(0,148,179)
/sites/default/files/default_images/bg.png

Ressorteert jouw bedrijf onder PC 319.01; PC329; PC331 of PC327? Dan kan je een taalondersteuning kosteloos inschakelen dankzij een subsidie van de vormingsfondsen en het sectorfonds VIVO. 

Taalondersteuning

Werknemers met beperkte taalvaardigheid Nederlands worden versterkt in de uitoefening van de job. De begeleiding vindt plaats binnen de werkuren. Per kalenderjaar krijg je 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep deelnemers. Als werkgever betaal je niets.
 

Hoe? Contacteer een taalcoach die je kan terugvinden op deze website. Hij of zij zal eerst een analyse maken, het taalniveau screenen en samen met jou afspraken maken over de inhoud, de vorm (individueel of in groep) en de duur. Vervolgens vul je samen met de opleider het aanvraagformulier in. Dien je aanvraag in vóór de start van het taaltraject via het Extranet van VIVO. Meer weten over Extranet.  VIVO financiert immers taaltrajecten zolang er voldoende budget is. Wacht totdat je de goedkeuring van het vormingsfonds ontvangen hebt voordat je het traject start! Na afloop van het traject mailt de taalopleider de deelnemerslijst en de factuur naar vormingen@vivosocialprofit.org.

Je kan meer dan één taaltraject aanvragen, maar dien wel per traject een nieuwe aanvraag in. 

Deze taalondersteuning maakt deel uit van de actie Kies RAAK en is bedoeld voor de kinderopvang, de gezondheidsinstellingen en -diensten, de socioculturele organisaties en de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen.

Voor de sociale werkplaatsen werkt VIVO via een toekenningenprocedure in het najaar. Deze zijn nu al allemaal toegekend voor 2021. Voor de beschutte werkplaatsen kunnen de organisaties intekenen via het sectoraal aanbod.

Ook voor LDE-ondernemingen biedt het vormingsfonds LDE een tussenkomst voor taalcoaching. Daarvoor zijn de voorwaarden de volgende:

  • De taalondersteuning duurt maximum 32 uur per groep of individuele werknemer.
  • Je doet een beroep op een aanbieder van taalondersteuning uit de lijst van aanbieders van de Werkplekarchitecten.
  • Elk traject kan pas starten als er voldoende budget is.
  • Het hele traject valt binnen dit jaar.

 

Meer info vind je op de website van VIVO:  VIVO - Taalondersteuning (vivosocialprofit.org)