Job- en taalcoaching

Loopbaan- en diversiteitsplan

Een duurzaam personeelsbeleid heeft aandacht voor álle mensen op de arbeidsmarkt. Een loopbaan- en diversiteitsplan geeft uw organisatie hierbij een duwtje in de rug.

Een loopbaan- en diversiteitsplan is een actieplan, op maat van uw organisatie, om te komen tot een evenwichtig personeels- en loopbaanbeleid. Alle medewerkers, met in het bijzonder medewerkers uit de kansengroepen, worden met passende acties ondersteund. De prioritaire kansengroepen van deze maatregel zijn allochtonen, 50+, personen met een arbeidshandicap en kortgeschoolde jongeren. 

Job-en taalcoaching kan als specifieke actie opgenomen worden in de loopbaan- en diversiteitsplannen. 

Sluit u een loopbaan- en diversiteitsplan af, dan ontvangt u een subsidie, tot en met 15.000 euro, van de Vlaamse overheid. Wilt u met deze subsidiemaatregel aan de slag gaan, dan kunt u gratis beroep doen op een projectontwikkelaar diversiteit in uw regio.

Meer info over de loopbaan- en diversiteitsplannen: www.werk.be

Zoek een coach in je buurt

Partners in het project