Job- en taalcoaching

Jobcoaching op de werkvloer

De bedrijfsexterne jobcoach begeleidt zowel u als uw werknemer op de werkvloer. Doel? Een tevreden werknemer, die kwaliteit levert in zijn werk, met een blijvende tewerkstelling als resultaat.

De jobcoach richt zich niet op de technische vaardigheden van de werknemer. Hij biedt wel begeleiding op het vlak van:

  • Vlot onthaal en inwerking
  • Juiste werkhouding
  • Functioneren in een team
  • Arbeidsinhoud
  • Verbeteren van randvoorwaarden

Daarnaast biedt de coach advies over bijvoorbeeld mentorschap en peter- of meterschap, competentiegericht werken in de organisatie of functioneringsgesprekken.

De neutrale positie van de coach is een meerwaarde. De werkgever en werknemer zijn evenwaardige partijen in de coaching.

Jobcoaching start tot één jaar na aanwerving en duurt maximaal 6 maanden. U bepaalt zelf met welke frequentie de coaching plaatsvindt. Ieder coachingstraject is namelijk maatwerk.

Zoek een coach in je buurt

Partners in het project