Job- en taalcoaching

An Montens

Plannings-coördinator Kosie vso, Galmaarden

An Montens

Al enkele jaren doen wij beroep op Jobcoaching voor elke nieuwe werknemer.

Niet alleen wanneer dit gratis is, met name voor medewerkers die tot de kansengroepen behoren, maar ook voor onze andere medewerkers, tegen betaling. Het vergroot de openheid t.o.v. het instrument jobcoaching. Daarnaast is het ook belangrijk om geen onderscheid te maken tussen de medewerkers.

Werknemers delen sneller hun problemen met een ‘neutrale’ jobcoach. Dat betekent een verlichting van mijn eigen taken.

De klantentevredenheid stijgt door het inschakelen van een jobcoach. Onze klanten merken vooruitgang op de werkvloer doordat een jobcoach de werknemer mee opvolgt. De jobcoach wordt door partners beschouwd als een label van externe kwaliteit.

Er is ook ruimte voor terugkoppeling tussen Kosie vso en de jobcoach. Er wordt tijd vrij gemaakt voor het uitwisselen van ervaringen rond het omgaan met doelgroepen of het aanpakken van bepaalde situaties. Voor Kosie vso betekent het inzetten van een jobcoach een echte meerwaarde.

Partners in het project