Job- en taalcoaching

Veel gestelde vragen

Verdwaald in de jungle van vaktermen en jargon?
Steek hier je licht op.

 • Wie zijn de Werkplekarchitecten?

  De Werkplekarchitecten zijn 38 niet-winstgedreven organisaties die actief zijn op verschillende locaties in Vlaanderen en in Brussel. Ze coachen werkzoekenden en werkenden om een job te vinden  en te houden. Ze bieden ondernemers financieel interessante en kwaliteitsvolle  oplossingen zoals job- en taalcoaching. Ze worden vertegenwoordigd door het Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw.

  www.dewerkplekarchitecten.be

 • Wat is een kansengroep?

  Met de term 'kansengroepen' benoemen we specifieke groepen van mensen die minder sterk op de arbeidsmarkt staan, dit omwille van uiteenlopende redenen (bijvoorbeeld competenties of persoonlijke omstandigheden).

  Job-en taalcoaching is gratis voor werknemers, ten hoogste één jaar in dienst, die behoren tot de volgende kansengroepen:

  • is van allochtone afkomst,
  • 50 jaar of ouder,
  • heeft een arbeidsbeperking
  • of is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).
 • Waarvoor staat IBO?

  De Individuele BeroepsOpleiding, kortweg IBO, is een opleidingsmaatregel. De aangeworven werkloze volgt eerst een opleiding op de werkvloer van 1 à 6 maanden. Tijdens die opleiding hoeft u als werkgever geen loon of RSZ te betalen, enkel een productiviteitspremie.

  De periode van IBO wordt aanzien als een periode van werkloosheid. Na de opleiding kan hij of zij effectief aan de slag in het bedrijf. Dit kan via een contract van onbepaalde of bepaalde duur. Afhankelijk van de duur van de werkloosheid kan de nieuwe medewerker in aanmerking komen voor tewerkstellingsmaatregelen.

  Meer informatie is te vinden op de website van VDAB.

 • De link tussen VIA en Job-en taalcoaching?

  Job-en taalcoaching is gratis voor werknemers, ten hoogste één jaar in dienst, die behoren tot één van de kansengroepen. De coachingstrajecten worden gefinancierd met budget uit het VIA 3-akkoord. Van de werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht.

  De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) hebben als doel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die actief zijn in de Vlaamse sociaal-culturele sector, te optimaliseren. Ze worden afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de werknemers- en de werkgeversorganisaties. 

  De middelen uit het VIA 3-akkoord voor het uitbreidingsbeleid binnen de subsector beroepsopleiding worden sinds 2008 aangewend voor de financiering van de jobcoaches en vanaf 1 mei 2009 eveneens voor de taalcoaches. 

 • Sectorfonds van de Social Profit?

  De officiële naam is “Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap”, maar het fonds is ook gekend onder de naam "Fonds Risicogroepen van de socioculturele sector".

  Het fonds bevordert de vorming en werkgelegenheid van werknemers in de socioculturele sector. Zo bieden ze onder andere de opleiding taalondersteuning voor werknemers aan. Hiervoor doen ze beroep op taalcoaches uit de sector.

  Meer informatie over de taalondersteuning voor werknemers met beperkte taalvaardigheid Nederlands is te vinden op deze pagina, of op de site van het fonds.  

 • Opleidingsfonds Dienstencheques?

  Het Federaal Opleidingsfonds Dienstencheques kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke erkende dienstencheque-onderneming. Een dienstencheque-onderneming kan dat bedrag ontvangen indien ze één of meerdere goedgekeurde opleidingen organiseert voor haar dienstenchequewerknemers. Het Opleidingsfonds biedt een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten.

  Heel wat not-for-profit aanbieders hebben hun aanbod job- en/of taalcoaching laten erkennen door het Opleidingsfonds Dienstencheques.  

  Meer informatie over de financiële tussenkomst voor erkende opleidingen van het Federaal Opleidingsfonds Dienstencheques is te vinden op deze pagina, of op de site van het fonds.

Partners in het project