Job- en taalcoaching

Werkmmaat vzw

Over Werkmmaat vzw

Dubbel maatwerk
Werkmmaat creëert arbeidsplaatsen die perfect aansluiten bij de interesse en kwaliteiten van onze doelgroepmedewerkers. Onze professionele en enthousiaste medewerkers coachen en begeleiden elke doelgroepmedewerker op maat. Waar mogelijk laten we hen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.
Werkmmaat levert ook maatwerk voor haar partners. Onze tewerkstellingsprojecten spelen zeer gericht en creatief in op de maatschappelijke noden van lokale besturen en openbare instanties. We horen het van beide partijen: deze dubbele formule werkt!

Kwaliteit op de werkvloer
Voor elk project stellen we een verantwoordelijke aan. Deze technisch geschoolde medewerker begeleidt onze doelgroepmedewerkers en controleert de kwaliteit van de geleverde arbeid. Een coach volgt hen van nabij op en ondersteunt de doorstroming naar het regulier arbeidscircuit.

Nederlands op de werkvloer
Een taalcoach ondersteunt onze medewerkers op de werkvloer met het versterken van hun Nederlandse taalkennis.

Expertise als werkgever
Werkmmaat bouwde heel wat expertise op rond mogelijke subsidies en tewerkstellingsmaatregelen. Wij stellen het dossier op en verzorgen de financiële en inhoudelijke verslaggeving aan de betrokken instanties.

Samen werken
We realiseren dit werk in een nauwe samenwerking met lokale besturen en openbare instanties als OCMW’s, VDAB, RVA, Provincie Antwerpen, Vlaamse overheid, NMBS en De Lijn. Allemaal tevreden partners!

Aangesloten bij

Adres

Lange Leemstraat 372
2018 Antwerpen
Antwerpen

Contacteer deze coach

  • tel. 03 233 94 80
  • http://www.werkmmaat.be/
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Partners in het project